icra borcu olmasina ragmen kredi cekmek

mümkün değildir. icra borcu olan herhangi bir birey bankaya girip, "merhaba, ben kredi çekeceğim fakat icra borcum var." derse siktiri çekerler.

ne guzel oldu ya kafam dagildi

<bkz: duvara kafa atmak>

ruyada zenci gormek

hayra delalettir. yiyecek daha çok şeyiniz olduğu anlamına gelir.

basliklari alt alta okumak

+ she is the dark (2) …

+ infinitedreams (34) …

bir yastıkta kocasınlar efem.

she is the dark

<bkz: yenge>

eski sevgilinin geri donmesi

bazen "keşke" dedirtir.

buzdan jeton yapmak

türklere özgü, alkışlanası harekettir.
elin japonu namaz kılan robot yapıyor. ne işime yarar? hiç.
sevabı kendine.
bizim insanımız buzdan jeton kalıbı döküyor, her işe yarıyor.

turklere ozgu alkislanasi hareketler

<bkz: buzdan jeton yapmak>

.am

ermenistanın domain uzantısı. www.siteismi.am gibi gibi...

bu hayatta olum de var sikerim formati

benim hayat felsefem; ölüm de var, sikerim formatı, kafamıza göre, tadını alarak yaşayalım.

bortu bocegi severek sevaba girmek

<bkz: yaratılanı severiz, yaratandan ötürü>

snatch.

senaryosu, oyuncuları, oyunculuğu ve soundtrackleri ile harika film. izlemeye doyamıyorsunuz. yine olsa, yine izlenir.

islami oyuncak bebek

türbanlı barbie*.

ataturk milliyetciligi

atatürk milliyetçiliği, 1924 anayasası'nın 88. maddesinde ve atatürk ilkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin,ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik gibi değerlere dayandıran milliyetperverlik anlayışı.[1'

fransız ihtilali'ni takip eden yüzyıl boyunca avrupa'da imparatorluklar bir bir bölünmüş yada yıkılmış yerlerine ardı sıra milli devletler kurulmuştu. osmanlı devleti de bundan nasibini almış, balkan devletleri isyanlar çıkararak bağımsız yeni milli devletler haline gelmişti. batılı devletlerin baskısıyla osmanlı devleti karşısında savaşta mağlup olduğu zamanlarda bile topraklarını genişleten yunanistan, sevr anlaşması sonrasında bu sefer de 1915 yılında anadolu'nun işgaline başlamıştı.

osmanlı aydınları tanzimattan sonra osmanlı milliyetçiliğini savundular, bazıları ümmetçiliğe yöneldi ancak aynı ümmetten olan arap kavimleri de dış kışkırtmaların da etkisiyle osmanlı devleti'nden ve birbirlerinden bağımısız devletlere bölündüler. dünya türkçülüğü'nü savunan turancılık fikri de ittihat ve terakki partisi mensuplarınca benimsenmiş milliyetçilik akımlarından biriydi. enver paşa bu hayal ile tacikistanda öldü.

atatürk bu akımlardan hiçbirine değer vermedi ve daha sonradan 1982 anayasası'nda atatürk milliyetçiliği olarak isimlendirilen atatürkçü milliyetçi görüşü ortaya koydu.[2]


etnikçiliğe karşıdır

atatürk'e göre misak-ı milli sınırlarındaki etnik ayrılığı öne çıkarmak birkaç düşman aleti beyinsiz, mürteciden başka hiçbir millet ferdi üzerinde üzüntüden başka bir tesir bırakmamıştır ve bunlar geçmişteki baskı devirlerinin kalıntısı yanlış adlandırmalardır. ortak mazi, tarih, ahlak ve hukuk türk milletini biraraya getiren değerlerdir.[3][2]

afet inan'ın medeni bilgiler isimli kitabında atatürk millet tanımını vermiş ve bu tanımın içine ırk ve etnik köken, din gibi husuları katmamıştır.

atatürk milliyetçiliği bir etnik şoven milliyetçilik değildir. ziya gökalp'in belirttiği has (kültür) milliyetçiliğidir. osmanlı aydınlarının ümmetçilik fikirlerini öne çıkarması ve milliyetçiliği dışlaması türk ulusunun zararına sonuçlar vermişti. atatürk milli benliği bulunmayan milletlerin diğer milletlerin avı olduğunu belirtmiştir.


ırkçılığı reddeder

avrupa menşeili üstün ırk, aşağı ırk nazariyeleri 19. yüzyıl avrupasında yaygındı. atatürkçü görüşe göre türk milleti 1924 anayasası'nda tanımlıdır. bu tanımda ırk ve din reddedilir. buna tanıma göre türk ahalisine, din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle türk denir denmektedir. aynı tanım 1961 ve 1982 anayasalarında da korunmuştur.medeniyetçidir

sömürgeci devletlerin tesiri altındaki asya ve afrika ülkelerindeki milliyetçilik özellikle batı ve değerlerine karşı bir tepki olarak kendini ifade etmişti. atatürk milliyetçiliğinde batı kökenli çağdaş ilkeler, milliyetçilikten ayrı olarak faydalanılması gereken değerlerdir. sadri maksudi arsal, toplumların mazide yaşadığı felaketlere ve sevinçlere olan bağlılıklarının milleti oluşturan en önemli değerlerden biri olarak görür. turan feyzioğlu çağdaşlaşmak, ışığa, aydınlığa, uygarlığa doğru ilerlemek milli benliğimizden uzaklaşmak değildir. şeklinde bu görüşü ifade etmiştir.[2]

atatürk'e göre avrupa uluslar topluluğunun fiziki sınırlar dışında, bu sistemin üstünlüğüne karşı mücadeleler mutlaka ulusçu nitelikte olmalıydı.[4] atatürk'ün amacı ulusal ve savunulabilir sınırlar dahilinde, bir türk ulus-devletini kurmak için türk milliyetçiliğini öne çıkarmaktı. atatürk milliyetçiliği din ve ırk ayrımından uzak, ortak yurttaşlık temelindedir. kemalistlerin anlayışına göre milliyetçilik temelde türkiye cumhuriyeti'nin bütünlüğünü korumayı ve ülkenin birliğini tehdit edebilecek ayrılıkçı akımları engellemeyi amaçlıyordu.[5] recep peker 1931 yılında bu sorunu şöyle anlatıyordu:

"bizim aramızda yaşayan, politik ve sosyal bağlarla türk milletine ait olan tüm vatandaşlarımızı biz kendi insanlarımız olarak düşünürüz: aralarında 'kürtçülük', 'çerkezlik' ve hatta 'lazlık' gibi fikirler ve duygular yerleşmiş olsa bile, onlar bize aittir. mevcut yanlış anlayışlar ancak mutlakiyet yönetimlerinin ve uzun süren tarihsel baskıların ürünüdür ve biz en içten çabalarımızla bunları ortadan kaldırmayı görev sayıyoruz." [6]

kemalistler böylece teorik düzlemde ırk, din ve etnik köken konularını vurgulamaktan çok, dil ve kültür üzerinde durarak bir ulus tanımı yapmaya çalıştılar ve o zamana kadar türk ulusu içinde asimile olmamış etnik grupların böylesi bir türkleştirme politikası ile kaynaşacaklarını umdular.[7] ulus tanımı yapılırken dil birliği üzerine bu vurgu, daha önceleri ali suavi, şinasi, ismail gaspıralı, sonraları ziya gökalp, ahmet ağaoğlu, yusuf akçura, fuad köprülü ve mehmet emin yurdakul tarafından ön plana çıkartılmıştı. bu anlamda tümüyle özgün değildi.

islam'ı imparatorluğu bir arada tutmanın bir aracı olarak gören jön türkler'den farklı olarak kemalistler sekülerdi. ancak yine de uygulamada dine belirli oranda önem veriyorlardı. türkleştirilmiş bir islam üzerinde durarak, bunun milli türkiye fikrinin oluşmasında pekiştirici bir etkisi olacağını düşünüyorlardı.[8]

yine jön türkler'in tersine kemalistler hem enver paşa'nın temsil ettiği turancılık'ın askeri-siyasi sonuçlarını görmüş olduklarından, hem de sscb ile ilişkilerini bozmak istemediklerinden ırk kavramını kendi ulus tanımlamasında ön plana çıkartmıyorlardı. ancak dönemin yayın organları gibi ders kitapları da ırk düşüncesi üzerinde duruyordu. ayrıca turancılık 1944 yılına kadar yasaklanmamıştı.

paul dumont kemalist milliyetçiliği şöyle özetlemektedir:

"kemalizm dil ve kültür birliği kartlarını oynamaya karar vermişti; henüz toplumla kaynaşmamış azınlıkların sorunlarını çözmek için dil ve kültürleri fethetme ilkesine dayanıyordu. ancak bu arada, gerekli olduğu zaman kullanabilmek amacıyla bazı belirsiz kartları da koz olarak saklamaktaydılar."[9]

kaynakça

1. cemal avcı, atatürk'ün milliyetçilik anlayışı, çukurova üniversitesi, türkoloji araştırmaları merkezi
2. a b c dr. serab sezer, türk devrim tarihi-"çöküşten dirilişe", 2006
3. ismet giritli , atatürk araştırma dergisi, sayı 38, cilt: xııı, temmuz 1997
4. oral sander, ‘'siyasi tarih'', imge yayınevi, nisan 2002, s:416
5. paul dumont (1999). kemalist ideolojinin kökenleri. jacob m. landau (yay. haz.) (1999). atatürk ve türkiye'nin modernleşmesi, istanbul: sarmal, ısbn 975-8304-18-6 (s. 49-72) içinde. s.55.
6. paul dumont, a.g.e., s. 55.
7. paul dumont, a.g.e., s. 55.
8. paul dumont, a.g.e., s. 57.
9. paul dumont, a.g.e., s. 57.

*

guvercin

lisede ısrarla dolaşım ve boşaltım sistemini öğrettikleri hayvan.
ilerde ne işe yarıyor? hiç!

insana huzur veren sarkilar

ferhat güzel - begüm *

dogu turkistan

kardeşlerimize ait olan fakat sığıntı gibi yaşadıkları hatta şu saatlerde katledildikleri bölge.

<bkz: atasını, geçmişini, kardeşini bilmeyenin geleceği olamaz>

hayvanlarin kendi kabilesine duskun olmasi

sadece domuzlar grubunu veya eşini korumak girişiminde bulunmazlar.

ne mutlu bozkurt'um diyene!

natalie portman

free zone filiminin başlangıcındaki ağlama sahnesi ile yürekleri dağlayan dünyalar güzeli.
http://www.dailymotion.com/...ene-from-free-zon_music

demokratik toplum partisi

pkk'nın siyasi kanadı olmakla birlikte meclisteki sandalye sayısına ve oy potansiyeline bakarak; tehlikenin farkında mısınız? diyebilirim.